Thứ tư, 03/06/2020 22:30:39
CỔNG HỌC LIỆU & THI TRỰC TUYẾN TRƯỜNG THCS DRAY BHĂNG

 

Trên tinh thần “tạm dừng đến trường, không dừng việc học” toàn thể CBQL, GV, NV, HS, CMHS nhà trường cùng chung tay hỗ trợ, động viên, giúp đỡ học sinh học từ xa qua internet, tại địa chỉ của trường THCS Dray Bhăng. Các em học sinh và thầy cô bấm vào đường Linh màu xanh bên dưới để dạy và học theo thời khóa biểu của nhà trường. Hiệu Trưởng

http://thcsbraybhang.lms.vnedu.vn/

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang
data/18362917689589053428/tintuc/files/04.2020/Dray%20Bhang_KH_H%C4%90ieuchinh%20NDDH.docx

Xem thêm