Thứ tư, 03/06/2020 22:48:23
Bài giảng E-Leaning Giải Nhì Quốc gia 2017: Sóng (Xuân Quỳnh)

Xem bài giảng tại đây https://www.youtube.com/watch?v=GcyfQp1WU34

Bài thơ được thể hiện qua giọng đọc bởi cô giáo Lưu Khánh Linh - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái (trích từ bài giảng e-Learning trong cuộc thi Quốc gia lần thứ 4 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức). 
Tác giả: Nhóm tác giả Trường CĐSP Yên Bái
data/18362917689589053428/tintuc/files/04.2020/TK%20GV%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20Elearning.xlsx

Xem thêm