Thứ tư, 05/08/2020 14:48:26
QĐ 911/QD-UBND (kèm Danh mục, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết So GDĐT, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Tác giả: UBND TP