Sơ đồ tổ chức

  • <font face='Arial, Verdana'><span style='font-size: 13.3333px;'>Ban Lãnh Đạo Nhà Trường</span></font>
  • Địa chỉ: 58 Ngô Quyền, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
  • Email: c3chauvanliemcantho@moet.edu.vn
  • Điện thoại: 02923821330
TT Thông tin
1
Họ tên: Trần Thị Lụa
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: tt_lua.c3chauvanliem@cantho.edu.vn
Điện thoại: 02923821330
2
Họ tên: Lê Di Thanh
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: ld_thanh.c3chauvanliem@cantho.edu.vn
Điện thoại: 02923821330
3
Họ tên: Trần Minh Xuân
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: tm_xuan.c3chauvanliem@cantho.edu.vn
Điện thoại: 02923821330
4
Họ tên: Trịnh Ngọc Tuấn
Vị trí: Phó hiệu trưởng
Email: tn_tuan.c3chauvanliem@cantho.edu.vn
Điện thoại: 02923821330

Website đơn vị

KỶ YẾU KHỐI 12 - THPT CHÂU VĂN LIÊM - 2017
Becoming TV Reporters (Bảo Trân - Hải Yến 11A7)
Becoming TV Reporters (Đăng Khoa-Phi Hùng 12A10)
Diễn tiểu phẩm Tấm Cám (10D3)

Thăm dò ý kiến

Bạn biết cổng thông tin trường THPT Châu Văn Liêm qua đâu?

Qua báo đài
Qua bạn bè
Qua Internet
Khác
Chi tiết