LỊCH CÔNG TÁC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 10

Ngày đăng : 28-10-2018

Từ ngày: 22/10/2018 đến ngày 27/10/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 09

Ngày đăng : 16-10-2018

Từ ngày: 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 08

Ngày đăng : 16-10-2018

Từ ngày: 8/10/2018 đến ngày 14/10/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 07

Ngày đăng : 16-10-2018

Từ ngày: 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 06

Ngày đăng : 24-09-2018

Từ ngày: 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 05

Ngày đăng : 19-09-2018

Từ ngày: 17/9/2018 đến ngày 22/9/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 04

Ngày đăng : 12-09-2018

Từ ngày: 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 32

Ngày đăng : 01-04-2018

Từ ngày: 02/4 đến ngày 07/4/2018

Chi tiết

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN: 30 Từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2018

Ngày đăng : 18-03-2018

Côn tác của trường trong tuần học 30

Chi tiết

LICH CÔNG TÁC TUẦN 28 TỪ 05/03/2018 - 11/03/2018

Ngày đăng : 12-03-2018

Hoạt động và những công tác chính của nhà trường trong tuần học thứ 28 từ 05/03/2018 - 11/03/2018.

Chi tiết

Danh mục tin

KỶ YẾU KHỐI 12 - THPT CHÂU VĂN LIÊM - 2017
Becoming TV Reporters (Bảo Trân - Hải Yến 11A7)
Becoming TV Reporters (Đăng Khoa-Phi Hùng 12A10)
Diễn tiểu phẩm Tấm Cám (10D3)

Website đơn vị