Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018

Các học sinh tcó tên trong danh sách này phải nộp các hồ sơ theo qui định tai bảng thông báo của trường

- Tệp đính kèm

Các bài cùng chuyên mục

KỶ YẾU KHỐI 12 - THPT CHÂU VĂN LIÊM - 2017
Becoming TV Reporters (Bảo Trân - Hải Yến 11A7)
Becoming TV Reporters (Đăng Khoa-Phi Hùng 12A10)
Diễn tiểu phẩm Tấm Cám (10D3)

Website đơn vị