Tin tức/(Trường THPT Bình Thủy)/Tin tức - Sự kiện/
Bài viết trên Website American về đa dạng sinh học

Ngày 21 tháng 12 năm 2018 Các bạn Hồ Hoài Ngân lớp 11A5, Lê Võ Gia Đăng lớp 11A9 và  Ngô Mạnh Khang lớp 12A5 cùng cô Trương Thị Thùy Linh là giáo viên giảng dạy môn Sinh học của trường THPT Bình Thủy đã có bài viết rất thú vị về đa dạng sinh học toàn cầu.

Trong đó các bài viết thú vị về hoa giấy, chó Phú Quốc, Thông Armand hoặc Thông trắng, chim sếu đầu đỏ ở một số địa phương của Việt Nam dưới góc nhìn đa dạng sinh học.

Mời các bạn xem bài viết ở link sau:

https://calvertbiodiversityblog.weebly.com/global-biodiversity.html

Tác giả: Admin

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị