Tin tức/(Trường THPT Bình Thủy)/Tin tức - Sự kiện/
LỊCH KIỂM TRA HK2 - Năm học: 2017-2018

      Ngày

  Khối

Buổi

     Môn

 kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian tính giờ

Hết giờ làm bài

 

02/5/2018

Thứ Tư

 

 

 

Khối 10

 

Sáng

Ngữ văn

90 phút

7g25

7g30

9g00

Vật lý

45 phút

9g15

9g20

10g10

Khối 11

Chiều

Ngữ văn

    90 phút

13g30

13g35

15g15

Vật lý

    45 phút

15g20

15g25

16g10

 

03/5/2018

Thứ Năm

 

Khối 10

 

Sáng

Toán

90 phút

7g25

7g30

9g00

Sử

45 phút

9g15

9g20

10g10

Khối 11

Chiều

Toán

90 phút

13g30

13g35

14g20

 

04/5/2018

Thứ Sáu

Khối 10

Sáng

Sinh

45 phút

7g25

7g30

8g15

Địa

45 phút

8g30

8g35

9g20

Hóa

45 phút

9g35

9g40

10g25

Khối 11

    Chiều

Sinh

45 phút

13g30

13g35

14g20

Địa

45 phút

14g35

14g40

15g25

Hóa

45 phút

15g35

15g40

16g25

05/5/2018

Thứ Bảy

Khối 10

Sáng

AV

60 phút

7g25

7g30

8g30

GDCD

45 phút

8g45

8g50

9g30

 

Khối 11

 

   Chiều

AV

60 phút

13g30

13g35

14g35

GDCD

45 phút

14g45

14g50

15g35

Sử

45 phút

15g45

15g50

16g30

Tác giả: Admin

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị