Tin tức/(Trường THPT Bình Thủy)/Tin tức - Sự kiện/
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG HÈ NĂM 2018

        Căn cứ  kế hoạch số 1290/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2018 hướng dẫn thực hiện xây dựng kế hoạch công tác trong hè năm 2018 ;

     Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Bình Thủy xây dựng kế hoạch công tác trong hè năm 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

 1. Mục đích:

    - Để CCVC, học sinh nhà trường nắm được những nội dung công việc được thực hiện trong hè; tham gia đầy đủ các công tác học tập, bồi dưỡng trong hè; tham gia các hoạt động công ích; sinh hoạt,vui chơi lành mạnh, an toàn và tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào năm học mới.

    - Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong hè: tổ chức công tác thi, kiểm tra, rèn luyện thêm về hạnh kiểm; lịch trực hè; thi TS 10; thi THPT QG 2018.

 2. Yêu cầu:

   CCVC, HS được triển khai KH he 2018 và  phải thường xuyên theo dõi thực hiện nhiệm vụ của mình theo KH đã đề ra.

 3. Đối tượng và thời gian:

   - Đối tượng: Toàn thể CCVC và học sinh trường.

   - Thời gian: Từ 01/6/2018 đến hết 25/8/2018.

II. Nội dung tổ chức công tác trong hè:

  1. Đối với học sinh:
  1. Công tác tuyên truyền, giáo dục đối với đoàn viên, thanh niên học sinh:

    - Phổ biến công khai tới toàn thể học sinh nhà trường về kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2018;

    - Phối hợp với BCH Đoàn trường để thực hiện việc tổ chức cho HS tham gia sinh hoạt hè tại trường .

    - Tuyên truyền và vận động học sinh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo tại địa phương vì sự phát triển của cộng đồng như:  Hướng về  ngày" Môi trường thế giới"; “ Phong trào thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”;  "Chương trình về nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Tiếp sức tới trường”; Phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, làm mất ANTT tại địa phương, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc theo đúng luật pháp của nước  và Quốc tế.

     - Yêu cầu toàn thể học sinh chấp hành nghiêm chỉnh ATGT dịp hè.   

     - Tham gia  tuyên truyền nhằm bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp...cụ thể là: Không xả rác bừa bãi tại khu dân cư, không quăng xúc vật chết, bị bệnh ra môi trường sống mà phải chôn lấp, khử trùng theo quy định, không tham gia vào các tệ nạn xã hội( mại dâm, ma túy, cờ bạc), tích cực tham gia tại địa phương các hoạt động VHVN-TDTT lành mạnh, hưởng ứng các hoạt động thăm và tặng quà các gia đình Liệt sĩ, các gia đình chính sách, tham gia phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương.

     - Đảm bảo mỗi đoàn viên thanh niên học sinh nhà trường là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền đảm bảo vệ sinh ATTP …

  b. Tổ chức các lớp ôn tập, rèn luyện trong hè, các lớp bồi dưỡng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, trả hồ sơ học bạ, thuyên chuyển học sinh:

     - Lớp học ôn cho học sinh diện thi lại sẽ bắt đầu học từ 11/6/2018 , công bố kết quả 20/6/2018.

    - Tổ chức phân công cho học sinh các lớp lao động vệ sinh cảnh quan trường lớp. Có lịch phân công cho từng lớp gửi về GVCN đến hết 31/8/2018.

    - Phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, các đơn vị, các doanh nghiệp để tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tuyên tuyền Biển - Đảo....

    - Duy trì việc trực của bộ phận Văn phòng để đảm bảo thông tin kịp thời cho học sinh các vấn đề liên quan tới thi  THPT quốc gia, thi tuyển sinh 10.
    - Làm tốt công tác thi tuyển sinh 10 và duyệt tuyển sinh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.
    - Chuẩn bị chu đáo CSVC và các điều kiện có liên quan để kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra tại trường được an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

    - Sinh hoạt cho HS trúng tuyển sau thi TS 10 (nội qui; đồng phục; văn hóa ứng xử nơi công sở…) vào trung tuần tháng 7/2018.

    - Giải quyết đơn xin chuyển trường và chuyển lớp từ ngày 15- 20/7/2018

    - Phân lớp theo nguyện vọng học theo năng lực, sở trường, định hướng nghề nghiệp, thời gian từ ngày 15 đến 20/7/ 2018.

     - Từ 25/7 đến 30/ 7/2018:  Niêm yết công khai danh sách học sinh các lớp năm học 2018- 2019 sau khi đã tổ chức bố trí, sắp xếp lại.

     - Trả hồ sơ học sinh cuối cấp, giấy báo điểm từ ngày 20/7 đến 7/8/2018.

     - Học sinh diện chính sách sẽ được mượn SGK từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 25/8/2018 thông qua GVCN lớp và bộ phận thư viện.

  1. Đối với CBQL và giáo viên, nhân viên:

   a. Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý:

    - Thực hiện nghiêm túc các quy định về thuyên chuyển giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đáp ứng được nhu cầu giáo dục của nhà trường.
    - Bố trí sắp xếp lại đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên đảm bảo theo hướng tinh gọn, tiết kiệm và phát huy hiệu quả việc làm.

    - Sắp xếp và giải quyết cho CCVC được nghỉ phép để được về quê thăm gia đình theo quy định.

    - Hoàn thành biên chế năm học 2018-2019 trước ngày 31/7/2018.

    - Bố trí CBQL trực trong hè để giải quyết các công việc liên quan đến nhà trường theo yêu cầu của CMHS và PHHS.

  b. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ:

     - Trường sẽ triển khai kế hoạch và tổ chức cho toàn thể CBGV- NV-HS được nghiên cứu và học tập chính trị trong hè theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo quận ủy về  Nghị quyết, văn bản của Đảng.

     - Kế hoạch thời gian năm học của UBND TP Cần Thơ; định hướng triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành.

     - Công tác tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn trong hè năm 2018 ( thực hiện theo văn bản hướng dẫn của ngành).

     - Bố trí CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

     - Nhà trường chủ động tổ chức cho CCVC được nghiên cứu, học tập : Điều lệ trường trung học, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh kèm theo Thông tư 58,  chuẩn giá xếp loại giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, Nội quy quy chế của đơn vị, những thống nhất về chuyên môn, Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019... Đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới theo quy định của UBND TP và sở GD&ĐT.

     - Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên năm học 2018 - 2019 ngay từ trong hè.

     - Toàn thể CCVC sẽ tập trung tại trường dự phiên họp HĐSP ngày 01/8/2018.
 3. Đối với công tác xây dựng CSVC, chỉnh trang trường lớp chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019.

  a. Công tác bảo vệ trường, lớp:

    - Đảm bảo nghiêm túc việc trực cơ quan của bảo vệ nhà trường.  Nêu cao tinh thần cảnh giác phòng chống cháy nổ, mất mát tài sản trong dịp hè. Duy trì thường xuyên hai bảo vệ cùng trực trường.

    - Duy trì tốt vệ sinh cảnh quan trường lớp. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa bão.

    - Chỉ đạo kiểm tra tình trạng cây có nguy cơ bị gãy, đổ trong mùa mưa để có các biện pháp phòng chống tích cực, hiệu quả.

  b. Công tác tu sửa, chỉnh trang trường lớp:

    - Thực hiện việc kiểm tra đồng bộ tình trạng hệ thống điện, quạt, bàn ghế, rèm cửa các phòng học, phòng làm việc; tình trạng hệ thống thoát nước; tình trạng các bức tường phòng học đã xuống cấp để có kế hoạch tu sửa, mua sắm mới kịp thời.
    - Tiếp tục trồng mới thêm hệ thống cây xanh bóng mát ở khu vực sân bóng đá và trong khuôn viên nhà trường. Cải tạo hệ thống cây xanh, hoa cảnh trong và ngoài khuôn viên trường.

    - Tham mưu cho Sở GD-ĐT đầu tư kinh phí để sửa chữa hàng rào, cổng trường chống xuống cấp đối với khu vực sân trước  phòng học, nhà vệ sinh.
    - Công tác chuẩn bị CSVC cho năm học mới hoàn thành trước 25/8/2018.
  c. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ dạy học.

    - Thống kê số học sinh dân tộc, học sinh diện chính sách để bổ sung đầu sách giáo khoa để đảm bảo 100 % học sinh trong diện chính sách được mượn SGK(Chú ý số học sinh dân tộc ).

    - Mua sắm thêm các bộ sách tham khảo, sách hướng dẫn, thiết bị thí nghiệm theo đề xuất của các tổ bộ môn, các bộ phận từ cuối năm học 2017 - 2018.

    - Tổng kiểm tra, kiểm kê tài sản trang thiết bị. Đánh giá việc quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị trong năm học 2017 - 2018, đề xuất phương án quản lý, sử dụng hiệu quả hơn trong năm học 2018 - 2019.

    - Chủ động bàn bạc, phối hợp với ban đại diện PHHS để có kế hoạch cho hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm.

III. Tổ chức thực hiện:

- Nhà trường căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn về công tác học tập, bồi dưỡng trong hè đề xây dựng kế hoạch cụ thể và thông báo đến CBGV, học sinh thực hiện.

- Các tổ, ban chuyên môn; các bộ phận căn cứ kế hoạch công tác trong hè của trường để theo dõi, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, các tổ, nhóm, bộ phận cần tham mưu và phản ánh với lãnh đạo, người được phân công chịu trách nhiệm chính để phối hợp giải quyết và thống nhất thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- VP sở GD-ĐT; 

- Các tổ chức, cá nhân;                                                        

- Niêm yết công khai

- Đăng tải trên trang Website;      

- Lưu VT.                                                          

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)
  Trần Thị Ngọc Sương

                                                

 

 

Tác giả: Hiệu trưởng

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị