Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Tổng hợp văn bản chỉ đạo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Ngày đăng : 02-04-2020

Cẩm nang phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học
Tham gia khảo sát trực tuyến tại http://corona.thangbinh.edu.vn

- Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 02/4/2020 củae UBND huyện Thăng Bình về việc tổ chức tiếp nhận công dân huyện Thăng Bình có nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) về cách ly tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, thị trấn Hà Lam.

- Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 củae UBND huyện Thăng Bình về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 (cơ sở 2) tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

- Công văn số 52/PGDĐT ngày 01/4/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Binh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Công văn số 336/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình.

- Công văn số 336/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND Thăng Bình về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 331/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bệnh, người cao tuổi và khai báo y tế điện tử.

- Công văn số 330/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc rà soát, quản lý người từ các địa phương có dịch về Quảng Nam.

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

- Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

- Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 480/SGDĐT-VP ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 48/PGDĐT ngày 27/03/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 304/UBND-VP ngày 25/3/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020.

- Công văn số 41/PGDĐT ngày 20/03/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/3/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 40/PGDĐT ngày 13/03/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 22/3/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 1349/UBND-KGVX ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường;

- Công văn số 423/SGDĐT-VP ngày 13/3/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, công sở;

- Công văn số 425/SGDĐT-VP ngày 13/3/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 35/PGDĐT ngày 05/03/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

- Công văn số 969/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi học lại và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường;

- Công văn số 341/SGDĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19;

- Công văn số 23/PGDĐT ngày 15/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường.

- Công văn số 332/SGDĐT-CTHSSV-PC ngày 27/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học;

- Công văn số 30/PGDĐT ngày 28/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong trường học.

- Công văn số 29/PGDĐT ngày 26/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và việc thực hiện chương trình GDMN.

- Công văn số 26/PGDĐT ngày 23/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc lấy ý kiến CMHS, triển khai hướng dẫn cho học sinh tự học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Link tải mẫu đính kèm).

- Công văn hỏa tốc số 279/SGDĐT-VP ngày 21/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc lấy ý kiến PHHS cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh.

- Công văn số 277/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn học sinh tự học và phòng chống dịch Covid-19.

- Thông báo số 255/TB-SGDĐT ngày 19/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tại cuộc họp bàn giải pháp về chuyên môn trong thời gian học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

- Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND huyện Thăng Bình v/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 239/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 23/PGDĐT ngày 15/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Công văn số 234/SGDĐT-VP ngày 14/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch và tổ chức dạy bù chương trình; Công văn số 22/PGDĐT ngày 14/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc cho học sinh đi học trở lại, tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch và tổ chức dạy bù chương trình.

- Công văn số 21/PGDĐT ngày 14/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại trường sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh nCoV.

- Công văn số 13/PGDĐT ngày 10/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc phối hợp triển khai thực hiện tẩy trùng trường lớp và thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ nhằm phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 564/UBND-KGVX ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; Công văn số 188/SGDĐT-VP ngày 07/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh nghỉ học để tiếp tục phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 12/PGDĐT ngày 07/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc cho học sinh nghỉ học để tiếp tục phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Thông báo số 177/TB-SGDĐT ngày 06/02/2020 về Kết luận của ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra; Công văn số 45/KSBT-SKMT&YTTH ngày 05/02/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật-Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện phòng, chống, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Thăng Bình v/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 10/02/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) huyện Thăng Bình về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc ứng phó với dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn huyện Thăng Bình.

- Quyết định số 10/QĐ-PGDĐT ngày 04/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình v/v Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của ngành giáo dục huyện Thăng Bình và Bảng phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo.

- Công văn số 10/PGDĐT ngày 04/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 147/SGDĐT-VP ngày 03/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 138/SGDĐT-VP ngày 03/02/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virut Corona gây ra.

- Thông báo số 47/TB-UBND ngày 03/02/2020 của UBND huyện Thăng Bình về nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 03/02/2020.

- Công văn số 09/PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 477/UBND-KGVX ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v cho học sinh, sinh viên tại các thành phố: Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn nghỉ học và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bênh trong nhà trường.

- Kế hoạch số 03/KH-PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

- Công văn số 2526-CV/TU ngày 30/01/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

- Công văn số 53/SVHTTDL-QLVH ngày 31/01/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam v/v phòng, chống dịch bệnh trong hoạt động lễ hội, di tích.

- Công văn số 132/SGDĐT-VP ngày 30/01/2020 của Sở GDĐT về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp.

 

MỘT SỐ ĐỊA CHỈ TRANG TIN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ, TỈNH, HUYỆN

1. Cổng thông tin của UBND huyện Thăng Bình: http://thangbinh.gov.vn

2. Cổng thông tin của UBND tỉnh Quảng Nam: http://quangnam.gov.vn

3. Cổng thông tin của Chính phủ: http://chinhphu.vn

4. Cổng thông tin của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình: http://thangbinh.edu.vn

5. Cổng thông tin của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam: http://quangnam.edu.vn

6. Cổng thông tin của Chính phủ: http://moet.gov.vn

 

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở); khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

- Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.

- Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây; súc miệng, họng bằng nước xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.

- Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay, hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.

- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh. Hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rủa tay với xà phòng…

- Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.

- Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.

- Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường, như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.

- Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...