Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, nhiệm kì 2015-2020

Ngày đăng : 20-05-2015

  Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT nhiệm kỳ 2010-2015; Đề án nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan.

Đ/c Võ Hồng -BT Đảng ủy Khối tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT, nhiệm kỳ 2015-2020

    Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quan trọng, nhờ đó, sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

    Mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh đã được quy hoạch, sắp xếp lại phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân và tình hình thực tế của địa phương. Nhiều trường học được xây dựng khang trang, sạch đẹp. Công tác xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia được chú trọng; toàn tỉnh hiện có 368 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 46% (Tăng 7% so với đầu nhiệm kỳ). Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục phát triển cả số lượng và chất lượng. Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đào tạo đạt khá cao: Ở cấp học Mầm non là: 59,6% (tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ); tiểu học là: 87% (tăng 15%); THCS là: 25% (tăng 17%) và THPT là: 9% (tăng 8%).

     Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm đạt trên 97% (cao hơn mặt bằng chung của cả nước); tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước (Năm 2013 tỉ lệ học sinh thi đỗ nguyện vọng 1 là 32,84%, năm 2014, tỉ lệ này là 35,17%, tăng 2.33% ). Quảng Nam là tỉnh có tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khá cao so với bình quân chung của cả nước.Số lượng học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh, quốc gia hàng năm đều tăng (năm 2012 đạt 15 giải, năm 2013 đạt 16 giải, năm 2014 đạt 22 giải, năm 2015 đạt 27 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp vị thứ 3 trong 10 tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên).Công tác phổ cập giáo dục được chú trọng. Đến nay, đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập trung học cơ sở. Cơ chế hỗ trợ, đãi ngộ cho giáo viên và học sinh tại các trường chuyên được triển khai đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Công tác phát triển giáo dục ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến. Chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chú trọng.

      Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được đặc biệt chú trọng. Đảng ủy Sở đã xác định xây dựng Đảng tại đơn vị là nhiệm vụ then chốt nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng trong quá trình lãnh đạo toàn diện các hoạt động của cơ quan Sở. Trong 5 năm qua, đã giới thiệu 19 quần chúng học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, kết nạp 09 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 07 đồng chí; tiếp nhận 14 đảng viên, chuyển sinh hoạt 27 đảng viên (12 nghỉ hưu, 15 chuyển công tác); có 08 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ Sở nhiều năm liền được công nhận tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

     Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Sở GDĐT xác định: trong 5 năm đến, toàn Đảng bộ phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; làm tốt công tác quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn tại cơ quan, đơn vị; cụ thể hóa chủ trương đổi mới của Đảng, tập trung đầu tư xây dựng đội ngũ có phẩm chất cách mạng và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tính kế thừa; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 29/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong thời gian đến đạt những thành tựu mới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Nam.

   Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2015 -2020 với 9 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 3 đồng chí./.

Sở GD&ĐT

Các tin khác

Xem thêm...