Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày đăng : 08-06-2015

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 8 năm 2015. Để tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận xã hội đối với những chủ trương, quyết sách của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhanh chóng đi vào cuộc sống.

     Ngày 26/5/2015 vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình đã hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 , theo đó sẽ có 3 đợt tuyên truyền, đợt 1: tuyên truyền trước đại hội (từ nay đến ngày 3/8/2015); đợt 2: tuyên truyền trong Đại hội (từ ngày 04 đến ngày 06/8/2015), đợt 3: tuyên truyền sau Đại hội (từ ngày 07/8/2015 đến tháng 12/2015). Tùy theo từng đợt tuyên truyền sẽ có nội dung và hình thức tuyên truyền cụ thể.

     Thông qua tuyên truyền góp phần cổ vũ, động viên Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo để Đại hội diễn ra an toàn, thành công.

Nguyễn Thị Ngân

Các tin khác

Xem thêm...