Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Hội nghị sơ kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng Thăng Bình

Ngày đăng : 08-06-2015

Ngày 20/5/2015, UBND huyện Thăng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương Thăng Bình.

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương Thăng Bình (26/3/1975-26/3/2015), từ đầu năm đến nay, các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể và các địa phương trong huyện đã tập trung tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm mang nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo không khí vui tương, phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong toàn huyện đã gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở,…bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, kết hợp với việc tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Ở huyện và các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng hoàn thành một số dự án, hạng mục, công trình trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội để chào mừng các ngày lễ lớn. Thông qua các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức và giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của quân và dân Thăng Bình, tăng cường khối đoàn kết toàn dân và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong thời gian đến.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 30 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích tốt trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương Thăng Bình.

Đông Anh

Các tin khác

Xem thêm...