Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Ngày đăng : 24-08-2016

          Sáng nay (24/8/2016), tại Hội trường Huyện ủy Thăng Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017. Đồng chí Trần Văn Thức – Phó chủ tịch UBND dự và chỉ đạo hội nghị.

          Tham dự hội nghị có đại diện các ban Đảng; đại diện lãnh đạo một số ban ngành , đoàn thể và lãnh đạo các xã.

          Năm học 2015-2016, ngành giáo dục huyện nhà đã nỗ lực thực hiện các nhóm nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường kiểm định chất lượng làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; Rà soát, điều chỉnh việc thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng đội ngũ; Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non; Củng cố kết quả xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau biết chữ, nâng cao chất lượng giáo dục thường, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân; Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

          Tiếp tục triển khai đổi mới, năm học đã ghi nhận những chuyển biến trong việc đổi mới hoạt động dạy học, thi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục có chuyển biến tích cực, trong đó tập trung đổi mới mô hình dạy học theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đa dạng hóa các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời làm tiền đề đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, giáo dục, đào tạo năm học 2015-2016 vẫn còn những hạn chế, bất cập như: Công tác quy hoạch hệ thống, phát triển đội ngũ, phân luồng học sinh, dạy và học ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tự chủ, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế; Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống chưa được quan tâm đúng mức, công tác truyền thông giáo dục chưa tốt. Đối với từng hạn chế, ngành giáo dục đã thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

          Năm học 2016 – 2017, toàn ngành tiếp tục tập trung công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 của Trung ương, Nghị quyết 28 của Tỉnh và Nghị quyết 35 của Huyện ủy, với phương hướng chung là tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng, ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng chăm sóc, giáo dục trẻ em.

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...