Thông báo

08/2019

28

Họp giao ban HT các trường trực thuộc

Họp giao ban HT các trường trực thuộc

Tải về

08/2019

26

Học sinh tựu trường

Học sinh tựu trường

Tải về

07/2019

30

Họp giao ban HT các trường trực thuộc

Họp giao ban HT các trường trực thuộc

Tải về

05/2019

22

Họp trực báo Hiệu trưởng các trường MN, PT

Họp trực báo Hiệu trưởng các trường MN, PT

Tải về

05/2019

19

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tải về

05/2019

13

Xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

Các Hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019

Tải về

05/2019

02

Họp Phó Hiệu trưởng chuyên môn các trường THCS (14h00)

14h00: Họp Phó Hiệu trưởng chuyên môn các trường THCS

Tải về

05/2019

01

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động

Tải về

04/2019

30

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước

Kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phòng Miền Nam, thống nhất đất nước

Tải về

04/2019

24

Họp giao ban Hiệu trưởng các trường MN, PT

Họp giao ban Hiệu trưởng các trường MN, PT

Tải về