Chủ nhật, 21/07/2024 01:26:59

  • Ban lãnh đạo trường
  • Địa chỉ: xã Bình Trung
  • Email: thcsphanboichau@gmail.com
  • Điện thoại: 0235123456
TT Thông tin
1
Họ tên: Phan Tấn Công
Vị trí: Hiệu trưởng
Email: phantancong@gmail.com
Điện thoại: 123456789
2
Họ tên: Nguyễn Văn Lang
Vị trí: Phó Hiệu trưởng
Email: lang@gmail.com
Điện thoại: 123456789