Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ

Danh sách thí sinh thi viên chức giáo dục huyện Thăng Bình năm 2016

Ngày đăng : 05-01-2017

 

Bấm vào mục tải về để xem chi tiết danh sách 340 thí sinh đăng ký thi (Tải về)

Tổng hợp danh sách thí sinh và nguyện vọng toàn tỉnh Quảng Nam: Xem chi tiết

 

pgdthangbinh

Xem thêm...