Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 – 2018

Ngày đăng : 21-08-2017

          Sáng ngày 21.8.2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 – 2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

          Tham dự hội nghị có ông Trần Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; ông Huỳnh Thạch - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đại biểu Lãnh đạo các ban ngành; đại biểu Lãnh đạo UBND 22 xã, thị trấn; Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn 77 trường trực thuộc, phóng viên báo chí của địa phương.

          Báo cáo tại hội nghị cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã có 53/74 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,6%. Trong năm 2017, phòng GDĐT huyện tiến hành kiểm tra thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 01 trường đạt chuẩn mức độ 2 và 05 trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT, việc xây dựng mô hình trường học mới Việt Nam cũng được ngành giáo dục huyện Thăng Bình tập trung thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Chất lượng 2 mặt giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi đạt gần 30%, học sinh khá đạt trên 34% và có trên 99% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt.

thầy giáo Phan Văn Tuyển - HUV, Trưởng phòng GDĐT báo cáo tổng kết năm học 2016-2017

          Kết thúc phần báo cáo, trong không khí vui mừng, phấn khởi trước các kết quả công tác đã đạt được trong năm học 2016 - 2017, Hội nghị được nghe phần trình bày tham luận của đại diện các trường MG Bình Trung, TH Nguyễn Chí Thanh và THCS Hoàng Hoa Thám cùng các ý kiến đóng góp tâm huyết của lãnh đạo các đơn vị trường học trực thuộc.

          Phát biểu giao nhiệm vụ cho ngành Giáo dục và Đào tạo, ông Trần Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò toàn ngành đã đạt được trong năm học qua, ghi nhận sự cố gắng của các địa phương và cơ sở giáo dục huyện nhà; đồng thời nêu rõ những định hướng lớn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của toàn ngành thực hiện Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 30/11/2012 của Huyện ủy về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 và đến năm 2020, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 35-CTr/HU ngày 08/52014 của Huyện ủy Thăng Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

ông Trần Văn Thức - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện phát biểu chỉ đạo

          Trong năm học mới 2017 - 2018, ngành giáo dục huyện sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn huyện.

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...