Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác năm 2021 (cập nhật tuần 17, tháng 5/2021)

Ngày đăng : 19-04-2021

* Lịch công tác của Huyện ủy;     * Lịch công tác của UBND huyện;

* Đã thực hiện:    Lịch tuần 16;   Lịch tháng 04/2021
* Dự kiến:   Lịch tuần 18;   Lịch tháng 06/2021

* Báo cáo trực tuyến số liệu HS và công tác tháng 4/2021 tại: http://baocao.thangbinh.edu.vn (mục 4);

* Thời gian học sinh nghỉ học của các trường trong tháng 01/2021: (Thông tin ngày 12/01/2021)

a. Mầm non      b. Tiểu học        c. THCS;

1. Tuần 17/2021: (Áp dụng từ ngày 19/04/2021 đến 25/04/2021)

2. Lịch công tác tháng 5 năm 2021 của Phòng GDĐT: (BC trường hằng tháng tại http://ttbc.thangbinh.edu.vn)

3. Lịch công tác tháng 04 năm 2021 của Sở GDĐT:

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2021 của Phòng GDĐT:

Bản pdf
Tuần 49
(30/11 - 06/12)
Tuần 50
(07/12 - 13/12)
Tuần 51
(14/12 - 20/12)
Tuần 52
(21/12 - 27/12)
Tuần 53
(28/12 - 03/01)
Bản pdf
Tuần 45
(02/11 - 08/11)
Tuần 46
(09/11 - 15/11)
Tuần 47
(16/11 - 22/11)
Tuần 48
(23/11 - 29/11)
 
Bản pdf
Tuần 41
(05/10 - 11/10)
Tuần 42
(12/10 - 18/10)
Tuần 43
(19/10 - 25/10)
Tuần 44
(26/10 - 01/11)
 
Bản pdf 
Tuần 36
(31/08 - 06/09)
Tuần 37
(07/09 - 13/09)
Tuần 38
(14/09 - 20/09)
Tuần 39
(21/09 - 27/09)
Tuần 40
(28/09 - 04/10)
Bản pdf 
Tuần 32
(03/08 - 09/08)
Tuần 33
(10/08 - 16/08)
Tuần 34
(17/08 - 23/08)
Tuần 35
(24/08 - 30/08)
 
Bản pdf 
Tuần 27
(29/06 - 05/07)
Tuần 28
(06/07 - 12/07)
Tuần 29
(13/07 - 19/07)
Tuần 30
(20/07 - 26/07)
Tuần 31
(27/07 - 02/08)
Bản pdf
Tuần 23
(01/06 - 07/06)
Tuần 24
(08/06 - 14/06)
Tuần 25
(15/06 - 21/06)
Tuần 26
(22/06 - 28/06)
 
Bản pdf
(04/05 - 10/05)
Tuần 20
(11/05 - 17/05)
Tuần 21
(18/05 - 24/05)
Tuần 22
(25/05 - 31/05)
 
(29/03 - 04/04)
(05/04 - 11/04) (12/04 - 18/04) (19/04 - 25/04) (26/04 - 02/05)
(01/03 - 07/03)
(08/03 - 14/03)
(15/03 - 21/03)
(22/03 - 28/03)
 
(01/02 - 07/02)
(08/02 - 14/02)
(15/02 - 21/02)
(22/02 - 28/02)
 
(01/01 - 03/01)
(04/01 - 10/01)
(11/01 - 17/01)
(18/01 - 24/01)
(25/01 - 31/01)

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2021 của Sở GDĐT:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...