Tin tức : (PTDTNT Cư Kuin)/Tin tức - Sự kiện

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

Ngày đăng : 04-04-2020

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
            CÁC MÔN:Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, GDCD, Công nghệ, Tin học, Tiếng anh.


                 (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

Admin

data/13933427962628451400/tintuc/files/04.2020/HDN%C4%90H%20HKII.rar

Xem thêm...