Tin tức : (THCS Chư Quynh)/Tin tức - Sự kiện

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15.11.

Ngày đăng : 16-11-2019

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2019/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, 21 văn bản quy phạm pháp luật trong đó có nhiều văn bản liên quan tới cán bộ, công chức, viên chức được bãi bỏ từ ngày 15.11.2019.

Liên quan tới vấn đề này, chiều 14.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Đức Toàn - Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ cho biết: Thông tư này được ban hành nhằm hệ thống một số văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực được bãi bỏ.

“Hầu hết những văn bản quy phạm pháp luật này đã có những văn bản khác thay thế. Việc ban hành thông tư này nhằm tạo sự thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi người tiện tra cứu, truy cập dữ liệu biết được những văn bản nào hết hiệu lực” – ông Toàn nói.

Cũng theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, khi ban hành thông tư này, người tra cứu sẽ đỡ mất thời gian. Đặc biệt đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức sẽ áp dụng các văn bản pháp luật khác chuẩn xác hơn, không bị trồng chéo với các văn bản cũ.

Trong quá trình thực hiện đề xuất bãi bỏ các văn bản có liên quan tới một số bộ, ngành khác, cơ quan này đã thực hiện việc trao đổi thông tin và thống nhất để áp dụng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Lao Động, trong 21 văn bản bị bãi bỏ có một số văn bản liên quan trực tiếp tới cán bộ, công chức, viên chức như:

Thông tư 22/2003/TT-BNV hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập.

Thông tư 89/2003/TT-BNV hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

Thông tư 07/2006/TT-BNV hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Thông tư 09/2010/TT-BNV ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Thông tư 03/2012/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2011/NĐ-CP việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.

Quyết định 04/2002/QĐ-BNV về việc sửa đổi Điều 6 Chương II quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-TCCP ngày 05/6/1999.

Quyết định 22/2002/QĐ-BNV ban hành bản quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ.

Quyết định 30/2004/QĐ-BNV ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên.

Quyết định 135/2005/QĐ-BNV ban hành quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Quyết định 07/2006/QĐ-BNV ban hành Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự.

Quyết định 08/2007/QĐ-BNV ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010.

Quyết định 04/2008/QĐ-BNV  ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra.

VƯƠNG TRẦN

 

Vương Trần

Các tin khác

Xem thêm...