Tin tức : (THCS Chư Quynh)/Tin tức - Sự kiện

LỊCH NGHĨ TẾT CANH TÝ

Ngày đăng : 18-01-2020

KẾ HOẠCH

Trực tết nguyên đán Canh Tý 2020

Kính gửi:  Tập thể Hội đồng sư phạm, Các bộ phận trong nhà trường

                 Cha mẹ học sinh và học sinh trường THCS Chư Quynh        

Căn cứ Công văn số: 10/SGD&ĐT-VP ngày 03/01/2020 của Sở GD&ĐT Đắk Lắk về nghỉ lễ, Tết năm 2020 đối với cán bộ, công - viên chức và người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Trường THCS Chư Quynh xây dựng kế hoạch trực tết nguyên đán Canh Tý như sau:

1. Thời gian nghỉ tết

1.1 Đối với học sinh

Thời gian nghỉ tết từ ngày 20/01/2020 (tức ngày 26/12/2019 Âm lịch) đến ngày 29/01/2020 (tức ngày 05/01/2020 Âm lịch)

1.2 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên khối hành chính:

Thời gian nghỉ Tết từ 23/01/2020 (tức ngày 29/12/2019 Âm lịch) đến hết ngày 29/01/2020 (tức ngày 05/1/2020 Âm lịch)

2. Lịch trực nghỉ Tết

2.1 Thành phần ban trực Tết

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Võ Việt Hảo

Hiệu trưởng

0973414269

2

Nguyễn Xuân Dương

P.Hiệu trưởng

0972116996

3

Lương Văn Thắng

CT CĐCS

0394922168

4

Nguyễn Văn Thành

Tp. Tổ Chuyên môn

0942697961

5

Nguyễn Xuân Đường

Bảo vệ

0945292738

 

2.2 Phân công ca trực

 

Ngày trực

Người trực

Ghi chú

Âm lịch

Dương lịch

Ban ngày

Ban đêm

 

 

29/12/2019

23/01/2020

Lương Văn Thắng

Tổ bảo vệ

 

 

30/12/2019

24/01/2020

Nguyễn Văn Thành

Tổ bảo vệ

 

 

01/01/2020

25/01/2020

Võ Việt Hảo

Tổ bảo vệ

 

 

02/01/2020

26/01/2020

Nguyễn Xuân Dương

Tổ bảo vệ

 

 

03/01/2020

27/01/2020

Lương Văn Thắng

Tổ bảo vệ

 

 

04/01/2020

28/01/2020

Võ Việt Hảo

Tổ bảo vệ

 

 

05/01/2020

29/01/2020

Nguyễn Xuân Dương

Tổ bảo vệ

 

 

             

 

* Thời gian trực:

Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian trực đơn vị, đảm bảo trực đơn vị 24/24 giờ.

+ Ban ngày: từ 7h30 sáng đến 18h00

+ Ban đêm: từ 18h00 ngày hôm trước đến 7h30 sáng hôm sau.

* Nhiệm vụ của người trực

- Người trực có nhiệm vụ bảo quản vật tư, thiết bị tài sản đơn vị. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước đơn vị.

- Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh trật tự đơn vị, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc đơn vị trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với lãnh đạo.

- Yêu cầu trong thời gian trực Tết, chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo các loại, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

- Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

- Lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đôc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của đơn vị trong thời gian trực.

- Trong thời gian được phân công trực đơn vị, nếu bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

- Cán bộ tham gia trục Tết được hưởng chế độ theo quy định của nhà trường (nếu có).

2.3 Bồi dưỡng trực tết

Thực hiện theo Quy chế chỉ tiêu nội bộ năm 2020

3. Các bộ phận đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ Tết

Yêu cầu Cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ Tết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội những ngày nghỉ Tết; chấp hành nghiêm việc cấm đốt pháo các loại, không để xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn.

cukuin_thcschuquynh

Các tin khác

Xem thêm...