Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / Chuyên Môn

Dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới

Ngày đăng : 08-01-2015

      Giờ học Mĩ thuật của các em học sinh lớp 5C theo mô hình mới. Các em học theo chủ đề tĩnh vật (áp dụng qui trình về biểu cảm) .Hoạt động 1 là quan sát vẽ không nhìn giấy, hoạt động 2 thảo  luận vẽ đường nét hình ảnh, hoạt đông 3 thể hiện màu sắc. Học sinh tô màu, xé dán trên giấy Ao . Học sinh trình bày sản phẩm nêu ý tưởng trình bày của nhóm. Đây là mô hình dạy học Mĩ thuật theo hướng đổi mới phát huy cao nhất hoạt động cộng tác nhóm của học sinh. Phát huy tính chủ đông, sáng tạo của học sinh. Ngay từ khi có chương trình dạy học Mĩ thuật theo qui trình nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất về thời khóa biểu cũng như trang thiêt bị để học sinh được áp dụng học tập theo mô hình mới gây được hứng thú trong tâm hồn các em.

Trần Hiền

Xem thêm...