Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / Chuyên Môn

Học tập cộng tác

Ngày đăng : 11-12-2018

Trên đà phát triển của giáo dục hiện nay, việc thay đổi các phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học càng được quan tâm, chú trọng. Tahy bằng ngồi nghe giảng một cách thụ động thì các em HS được tự tìm tòi, khám phá tri thức. Các em được thể hiện tư duy, suy ngĩ của mình qua lời nói, qua sản phẩm của mình. Các em được chia sẻ cách làm của mình với bạn và cả lớp. Qua đó, các em được khẳng định mình. Chính vì vậy mà dạy học cộng tác đã được GV áp dụng ở hầu hết các môn học. Qua hoạt động này, các em HS không những nắm chắc kiến thức hơn mà còn phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực cộng tác, chia sẻ và phẩm chất mạnh dạn, tự tin, hăng say trong học tập.

Dưới đây là một số hình ảnh !

Trường tiểu học Ngọc Sơn

Xem thêm...