Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / Chuyên Môn

Hoạt động nhóm

Ngày đăng : 29-10-2014

Tiết học môn toán bài : Luyện tập chung . Giáo viên tổ chức kê bàn theo nhóm lớn để phát huy hiệu quả hoạt động cộng tác nhóm của học sinh. Các em được tự chủ trình bầy bài tập theo ý tự chủ của cá nhân các em trong phiếu cá nhân . Một em trong nhóm hoạt động này trình bày bài tập trên bảng nhóm có sự cộng tác của các bạn trong nhóm dựa trên phiếu cá nhân để thi đua với nhóm bạn. Nhiều nhóm hoàn thành sớm và có sự hỗ trợ đến các bạn chưa làm bài xong. Ánh mắt, khuôn mặt và hoạt động học tập của các em thật hăng say thể hiện sự chăm chú và tích cực trong hoạt động học tập – Xin khích lệ Gv và Hs trong hoạt động cộng tác nhóm.

Đức Thắng - Trần Hiền

Xem thêm...