Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / Chuyên Môn

Tổ 4-5 tổ chức sinh hoạt chuyên môn

Ngày đăng : 29-10-2014

Đây là buổi SHCM theo hướng đổi mới của các đ/c giáo viên tổ 4 -5 vào ngày....tại văn phòng nhà trường do đ/c Thân Thị Thu Hà là tổ trưởng tổ chuyên môn tổ 2-3 làm chủ trì với nội dung: Dự giờ, phân tích tiết học môn : Toán bài Luyện tập do đ/c Nguyễn Thị Chất dạy minh họa và triển khai một số hoạt động trọng tâm của tổ. Theo sự chỉ đạo của BGH nhà trường Đ/c đã có sự phân công cụ thể công việc cho các thành viên và chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, máy, âm thanh cho buổi SHCM và chọn cho mình một vị trí đứng để tổ chức sinh hoạt chuyên môn hợp lí đẩm bảo tất cả các thành viên trong tổ có quan sát được và lắng nghe sự chỉ đạo và đ/c cũng quan sát đươc tất cả các thành viên trong tổ mình khi SHCM . Đồng chí Ngô Nữ Lan Hương là thành viên trong tổ khi có ý kiến phân tích tiết học khá cụ thể, chi tiết để mô tả hoạt động học của học sinh để tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc khục. Đồng chí Nguyễn Anh Thắng được phân công là thư ký tổng hợp ý kiến phân tích tiêt học của các thành viên và trình chiếu để các thành viên thảo luận và đóng góp ý kiến phân tích. Tất cả các ý kiến phân tích tiết học tập trung chủ yếu vào việc phân tích hoạt động học của học sinh với tinh thần khích lệ vì sự tiến bộ của học sinh mà tim ra nguyên nhân và giải pháp phù hợp. Các thành viên trong tổ đã thảo luận khá sôi nổi để thấy được tính ưu việt trong việc đổi mới phương pháp dạy học lấy HS làm trung tâm và SHCM theo hướng đổi mới. Buổi SHCM của tổ 4-5 thành công tốt đẹp trong sự tâm đắc của mọi người. Việc triển khai thảo luận về TT30 về cách đánh giá nhận xét HS đã được khắc sâu thêm. Tổ đã thống nhất lên kế hoạch cho tuần tới để sự chuẩn bị được chu đáo hơn.

Đức Thắng - Trần Hiền

Xem thêm...