Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / nhà trường

Tổng kết chi bộ

Ngày đăng : 10-12-2019

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2019, ngày 7/12/2019, chi bộ trường tiểu học Ngọc Sơn tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2019. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Lễ - UVBCH Đảng bộ xã Ngọc Sơn phụ trách chi bộ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện công tác chỉ đạo của chi bộ năm 2019 và đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở đảng.

Đối với TCCSĐ: Đánh giá chất lượng theo 3 nhiệm vụ và được đánh giá, xếp loại theo 4 mức.

Đối với đảng viên: Kiểm điểm theo 5 nội dung và được đánh giá, xếp loại theo 4 mức.

Trường tiểu học Ngọc Sơn

Xem thêm...