Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / Chuyên Môn

Sinh hoạt chuyên môn

Ngày đăng : 23-01-2018

                 Thực hiện chương trình kế hoạch năm học, trường tiểu học Ngọc Sơn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn nhằm bồi dưỡng, củng cố kiến thức, nâng cao trình độ của đội ngũ giáo viên; tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau; khơi dậy sự sáng tạo, tìm ra các phương pháp dạy học mới, sát thực tế, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo, đúng với thông tư; truyền tải kiến thức tới các học trò tốt nhất; tạo niềm đam mê, hứng khởi học tập cho học sinh thân yêu của mình. 

Dưới đây là một số hình ảnh

Tiểu học Ngọc Sơn

Xem thêm...