Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / nhà trường

Lễ Kết nạo Đảng viên

Ngày đăng : 18-10-2017

Thực hiện kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2017.

Ngày 17/10/2017 Chi bộ Trường tiểu học Ngọc Sơn, long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Đặng thị Thu Hà và chuyển  Đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị Thanh Ngân, buổi lễ diễn ra trọng thị nghiêm trang đúng thủ tục nguyên tắc.  buổi  kết nạp thành công tốt đẹp, sau buổi kết nạp Đồng chí Đảng viên  mới bầy tỏ tâm sự , hãnh diện và tự hào, cảm ơn tổ chức cảm ơn các đồng chí Đảng viên theo dõi giúp đỡ, đã tạo điều kiện để tôi đạt được nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hiện nay tổng số Đảng viên trong chi bộ là 25/43 đồng chí , chiếm tỷ lệ 58,2%. 

Trường tiểu học Ngọc Sơn

Xem thêm...