Tin tức : (Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học / Chuyên Môn

Sinh hoạt chuyên môn

Ngày đăng : 11-04-2018

Một buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra nhẹ nhàng, các ý kiến chia sẻ tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác để thấy được việc chiếm lĩnh tri thức thông hoạt động của học sinh. Rất nhiều ý kiến được chia sẻ tích cực xây dựng để  khích lệ giáo viên và học sinh trong quá trình dạy và học theo đúng quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh !

Tiểu học Ngọc Sơn

Xem thêm...