Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tin tức - Sự kiện

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/04/2020 để phòng, chống dịch do Covid-19 gây ra

Ngày đăng : 27-03-2020

            Thực hiện Công văn số 1688/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường;

            Thực hiện Công văn số 480/SGDĐT-VP ngày 27/3/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

            Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Thăng Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

            1. Thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020; thời gian đi học trở lại sẽ có thông báo sau (theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền); Tăng cường quán triệt học sinh trong thời gian nghỉ không tập trung đến nơi đông người, lưu ý học sinh trong việc tham gia giao thông, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích.

            2. Các trường Tiểu học và THCS tiếp tục hướng dẫn và có biện pháp quản lý, theo dõi học sinh ôn tập, tự học ở nhà, học trực tuyến, học qua truyền hình; giáo viên biên soạn tài liệu ôn tập để gửi đến từng học sinh tự ôn và có quy định thời gian nộp trả bài cho giáo viên (tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối nhanh với phụ huynh, học sinh trong quá trình hướng dẫn, giao bài tập và chuyển tải tài liệu đến học sinh). Hiệu trưởng kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; gửi kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện của nhà trường về Phòng GDĐT trước ngày 06/4/2020 (qua kênh Điều hành tác nghiệp, tài khoản Vũ Hồng Nguyên và cấp học nhận).

            3. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời xử lý các trường hợp phát sinh theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

            * Hiệu trưởng các trường MN-MG công lập được phân công quản lý chuyên môn đối với các cơ sở giáo dục Mầm non do UBND xã, thị trấn cấp phép đóng trên địa bàn chịu trách nhiệm thông báo đến các cơ sở giáo dục này biết và triển khai thực hiện.

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...