Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020

Ngày đăng : 04-07-2020

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II CÁC MÔN CẤP THCS ĐỀ SỞ GDĐT

Ngày Buổi Môn Đề HD chấm
04/7/2020 Sáng Tiếng Anh 7 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Vật lý 9 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Lịch sử 9 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
03/7/2020 Sáng Tiếng Anh 9 MĐ001     MĐ002 HD chấm
Sinh 9 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Chiều Tiếng Anh 8  Đề A       Đề B HDC A      HDC B
Tiếng Anh 6 Đề A       Đề B HDC A      HDC B
01/7/2020 Sáng Hóa 9 Đề A      Đề B HD chấm
Địa lý 9 Đề A      Đề B HDC A      HDC B
Chiều Ngữ văn 8 Đề HD chấm
29/6/2020 Sáng Toán 7 Đề A      Đề B HDC A      HDC B
Toán 9 Đề A      Đề B HD chấm
Chiều Ngữ văn 6 Đề chính thức HD chấm
27/6/2020 Sáng Ngữ văn 7 Đề và HDC
Ngữ văn 9 Đề và HDC
Chiều Toán 8 Đề A      Đề B HDC A      HDC B
Toán 6 Đề A      Đề B HDC A      HDC B

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...