Tỉnh kiểm tra trường đạt chuẩn Quốc gia tại THCS Quang Trung và THCS Ngô Quyền