Hội nghị GV bồi dưỡng HSG và công tác DTHT

Bộ phận THCS tổ chức Hội nghị GV bồi dưỡng HSG và công tác DTHT ngày 29.05.2015 tại Trường THCS Nguyễn Hiền.
Thành phần:
               - Lãnh đạo ngành
               - Đại biểu khách mời
               - Hiệu trưởng các trường THCS
               - Giáo viên dạy bồi dưỡng HSG9 cấp huyện
               - Chuyên viên Phòng GD&ĐT
Thời gian: 7 giờ 30
Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Hiền, xã Bình Đào