Hội thi tài năng tiếng Anh THCS cấp huyện

Hội thi tài năng tiếng Anh THCS cấp huyện năm học 2017-2018 tại Trường THCS Lê Quý Đôn
Link: http://thangbinh.edu.vn/pgdthangbinh/_content/tintuc/detailnews/_5533836925855447878.html