Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Giáo dục Mầm non/
Trao quà cho "trẻ có hoàn cảnh khó khăn" tại Trường MG Bình Lãnh

          Nhằm chia sẻ và động viên các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sáng ngày 26/05/2019 trường Mẫu giáo Bình Lãnh được đón nhận 27.000.000 đồng do nhóm cựu học sinh trường THCS Hoàng Hoa Thám niên khóa 1992 - 1996 hỗ trợ. Bên cạnh đó Hội khuyến học xã đã hỗ trợ 10 suất học bổng, mỗi xuất 300.000 đồng.

Tác giả: <nguyenthikimsanh1989@gmail.com>

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị