Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 11 năm 2019 (cập nhật: Tuần 48, LCT tháng 12)
*Dự kiến lịch công tác tháng 12/2019 nằm cuối cùng
Tuần 48: (Áp dụng từ ngày 25/11/2019 đến 01/12/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 47: (Áp dụng từ ngày 18/11/2019 đến24/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 46: (Áp dụng từ ngày 11/11/2019 đến 17/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 45: (Áp dụng từ ngày 04/11/2019 đến 10/11/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 11 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 11/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

Dự kiến lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GDĐT:

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị