Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Giáo dục Mầm non/
Tổng kết hoạt động giáo dục năm học 2018-2019 Trường MG Bình Nguyên

       Năm học 2018-2019, Trường Mẫu giáo Bình nguyên tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và tạo cơ hội cho trẻ vui chơi, trải nghiệm như: Hội thi “Bé với trò chơi dân gian”, hội thi “ Rung chuông vàng”, "Bé làm quen với trường Tiểu học" và "Ngày hội dinh dưỡng cho bé".

Tác giả: MG Bình Nguyên

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị