Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 6 năm 2019 (cập nhật: tuần 26)
Tuần 26: (Áp dụng từ ngày 24/06/2019 đến 30/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 25: (Áp dụng từ ngày 17/06/2019 đến 23/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Tuần 24: (Áp dụng từ ngày 10/06/2019 đến 16/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Tuần 23: (Áp dụng từ ngày 03/06/2019 đến 09/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 6 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 6/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị