Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 12 năm 2019 (cập nhật: Tuần 52)
*Dự kiến lịch công tác tháng 01/2020 nằm cuối cùng
Tuần 52: (Áp dụng từ ngày 23/12/2019 đến 29/12/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 51: (Áp dụng từ ngày 16/12/2019 đến 22/12/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 50: (Áp dụng từ ngày 09/12/2019 đến 15/12/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 49: (Áp dụng từ ngày 02/12/2019 đến 08/12/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 12 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 12/2019 của Sở GDĐT Quảng Nam:

Dự kiến lịch công tác tháng 01 năm 2020 của Phòng GDĐT:

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị