Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Giáo dục Mầm non/
Lễ bế giảng năm học 2018-2019 Trường MN Hạnh Nguyên

Trường MN Hạnh Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng các cháu!

Ngày 30/05/2019 trường đã tổ chức tổng kết, phát thưởng năm học 2018- 2019 đã thành công tốt đẹp.

Tác giả: MN Hạnh Nguyên

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Giờ giấc ra vào lớp năm học 2020-2021

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị