Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 5 năm 2019 (cập nhật: tuần 22)
Lịch tuần 22: (Áp dụng từ ngày 27/05/2019 đến 02/06/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 21: (Áp dụng từ ngày 20/05/2019 đến 26/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 20: (Áp dụng từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 19: (Áp dụng từ ngày 06/05/2019 đến 12/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch tuần 18: (Áp dụng từ ngày 29/04/2019 đến 05/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 5 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

 

Lịch công tác tháng 5/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị