Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác/
Lịch công tác tháng 8 năm 2019 (cập nhật: Tuần 35)
Tuần 35: (Áp dụng từ ngày 26/08/2019 đến 01/09/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 34: (Áp dụng từ ngày 19/08/2019 đến 25/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 33: (Áp dụng từ ngày 12/08/2019 đến18/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 32: (Áp dụng từ ngày 05/08/2019 đến 11/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 31: (Áp dụng từ ngày 29/07/2019 đến 04/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 8/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị