Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Học sinh giỏi - TDTT/
Tổng hợp kết quả thi HSG9 cấp huyện năm học 2019-2020

KẾT QUẢ TẠM THỜI KỲ THI HSG9 CẤP HUYỆN (đợt 2, ngày 16/01/2020)

1. Môn Sinh học

 

2. Môn Lịch sử

 

3. Môn Địa lý

4. Môn Tin học

5. Tổng hợp toàn đoàn

 

 

 

KẾT QUẢ KỲ THI HSG9 CẤP HUYỆN (đợt 1, ngày 16, 17/10/2019)

A. ĐĂNG KÝ VÀ DỰ THI HỌC SINH GIỎI KHỐI 9 CẤP HUYỆN

          1. Có đủ 21/21 trường THCS trên địa bàn huyện có học sinh đăng ký dự thi kỳ thi học sinh giỏi khối 9 cấp huyện đợt 1 năm học 2019-2020 (gồm 5 môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh).   

          2. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn như sau:

Môn
Toán
Hóa
Văn
Anh
T.cộng

Chính thức

48

47

47

47

50

239

Tự do

33

26

20

27

33

139

Số lượng

81

73

67

74

83

378

          3. Số lượng thí sinh vắng: 01 học sinh tự do (môn Vật lý: Trần Thị Thục Trinh - Trường THCS Hoàng Diệu).

B. KẾT QUẢ CÁ NHÂN ĐỐI VỚI THÍ SINH (Danh sách chi tiết đính kèm)

          Tổng cộng kỳ thi này có 153 giải (13 giải Nhất, 31 giải Nhì, 41 giải Ba và 68 giải Khuyến khích) gồm:

          * Thí sinh chính thức (127 giải):
                             + 13 giải Nhất               
                             + 28 giải Nhì                                    
                              + 36 giải Ba                                               
                             + 50 giải Khuyến khích                    
          * Thí sinh tự do (26 giải):               
                             + 03 giải Nhì
                             + 05 giải Ba 
                             + 18 giải Khuyến khích

1. MÔN TOÁN:

2. MÔN NGỮ VĂN:

3. MÔN TIẾNG ANH

4. MÔN VẬT LÝ

5. MÔN HÓA HỌC

C. KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI MÔN

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị