Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thống kê-Báo cáo/
Thống kê GDMN
BIỂU MẪU THỐNG KÊ CẤP HỌC MẦM NON
 
* THỐNG KÊ KHẨN SỐ LIỆU THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON (Trước 08h30 ngày 27.8.2020)
1. Link bảng tổng hợp mới: (gồm 2 sheet độc lập gồm: 1. Đơn vị trường; 2. Các cơ sở GDMN do UBND xã/thị trấn cấp phép)
2. Link nhập chi tiết mẫu 1b:
 
* Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn có thể liên lạc bằng Viber, Zalo đến số 0905439.227, hoặc Messenger Cntt TB để phối hợp giải quyết.
* Nếu cần hỗ trợ từ xa, trường tải Ultraview tại địa chỉ https://ultraviewer.net/vi/download.html, cài đặt phần mềm và cung cấp ID, mật khẩu để hỗ trợ 
 
 
I. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2020 - 2021
- Thống kê trực tuyến đầu năm học 2020 - 2021 (đang thực hiện đến 14h00 ngày 20/10/2020)
 
 
II. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2019 - 2020
 
 
III. THỐNG KÊ NĂM HỌC 2018 - 2019
- Thống kê trực tuyến đầu năm học 2018 - 2019 (đã xong)
Thống kê trực tuyến cuối năm họ2018 - 2019 (đã xong)
 
 
 
 
 
 
Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát

Phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn
Xem thêm...
Website Đơn vị