Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập/
Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ I và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2019-2020
 
Thứ, ngày
Buổi
Môn
Thời gian làm bài
Đề
Hướng dẫn chấm
Thứ Sáu
03/01/2020
Sáng
Ngữ văn 9
90 phút
Đề      Ma trận
Ngữ văn 7
90 phút
Đề      Ma trận
Chiều
Ngữ văn 8
90 phút
 
Hóa 8
45 phút
 
Thứ Bảy
04/01/2020
Sáng
Toán 7
90 phút
Vật lý 7
45 phút
 
Chiều
Ngữ văn 6
90 phút
Vật lý 6
45 phút
 
Thứ Hai
06/01/2020
Sáng
Toán 9
90 phút
Chiều
Toán 6
90 phút
Thứ Ba
07/01/2019
Sáng
Hóa 9
45 phút
Địa 9
45 phút
Chiều
Toán 8
90 phút
Vật lý 8
45 phút
 
Thứ Tư
08/01/2020
Sáng
Tiếng Anh 6
45 phút
 
Tiếng Anh 9
45 phút
Sinh học 9
45 phút
Chiều
Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh 6; Mở bì đề lúc 13h00
Thứ Năm
09/01/2020
Sáng
Tiếng Anh 7
45 phút
Vật lý 9
45 phút
Lịch sử 9
45 phút
Chiều
Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh 7; Mở bì đề lúc 13h00
Thứ Sáu
10/01/2020
Sáng
Tiếng Anh 8
45 phút
Chiều
Kiểm tra kỹ năng nói môn Tiếng Anh 8; Mở bì đề lúc 13h00
 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học

Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2020-2021

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS

Mẫu đơn sửa văn bằng TNTHCS
Xem thêm...
Website Đơn vị