Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Giáo dục Mầm non/
Trường MG Bình Minh bế giảng năm học 2018-2019 và tổ chức lao động vệ sinh nhà trường

          Sáng 29/5/2019 Trường mẫu giáo Bình Minh tổ chức lễ Tổng kết - Bế giảng năm học 2018 -2019.

          Ngày 30/5/2019, Trường mẫu giáo Bình Minh phối hợp với các chiến sĩ Đồn Biên Phòng Bình Minh và lực lượng Dân Quân thường trực xã Bình Minh dọn vệ sinh xung quanh khu vực trường.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU:

Tác giả: thuthuymgbm@gmail.com

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị