THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Cukuin)/Tin tức - Sự kiện

Học sinh các trường trung học cơ sở huyện Cư Kuin được sử dụng báo cáo nghiên cứu khoa học kĩ thuật và bài thuyết trình thay cho bài kiểm tra truyền thống

Ngày đăng : 18-09-2019

         Ngày 18-9-2019 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Kuin đã ban hành Công văn về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với cấp trung học cơ sở


Học sinh thuyết minh về mô hình sản phầm nghiên cứu khoa học kĩ thuật tại cuộc thi khoa học kĩ thuật


         Trong nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng chỉ đạo các trường tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá học sinh. Theo đó, các trường căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh; kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành; tăng cường ra các câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng, có điều kiện để bày tỏ chính kiến, quan điểm của bản thân về những vấn đề có tính thời sự của quê hương, đất nước và quốc tế.

        Đặc biệt, cần chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh và đa dạng hoá các hình thức đánh giá thông qua qua các hoạt động trên lớp, qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập; dự án nghiên cứu khoa học kĩ thuật, kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có sử dụng các hình thức đánh giá này để thay cho các bài kiểm tra được quy định trong chương trình các môn học hiện hành; các sản phẩm phục vụ đánh giá học sinh của học sinh phải được lưu tại trường ít nhất một năm học.

       Chi tiết file đính kèm tại đây:

Trần Quốc Toản

data/12545663195476398689/tintuc/files/09.2019/300_NVNAMHOC_19-20_THCS%20%28Ch%C3%ADnh-Banhanh%29.doc

Các tin khác

Xem thêm...

Website đơn vị