THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Trường THCS Ea Tiêu)/Tin tức - Sự kiện

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC VÀ DẠY HỌC QUA INTERNET

Ngày đăng : 03-04-2020

UBND HUYỆN CƯ KUIN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số: 100/PGDĐT-CM

V/v: Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019-2020 và tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

              Cư Kuin, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS, và Phổ thông DTNT THCS huyện Cư Kuin.

Thực hiện Công văn số 1113/BDGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020; Công văn số  1125/BDGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019-2020; Công văn số 388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19,

Phòng đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện một số công việc cụ thể sau:

1. Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019-2020

Hiệu trưởng các trường quán triệt nội dung Công văn số 1113/BDGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 và Công văn số 1125/BDGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Bộ GDĐT (Theo cấp học được đăng tải tại trang https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx của Bộ GDĐT) đến toàn thể CBQL, GV của trường để nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định.

2. Tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức đã học và triển khai việc tổ chức dạy - học bài mới thuộc chương trình học kỳ II, năm học 2019-2020 bằng các hình thức dạy học từ xa qua internet và trên truyền hình đảm bảo có hiệu quả, Hiệu trưởng các trường cần thực hiện tốt những nội dung sau đây:

2.1. Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện Chương trình giáo dục của cấp học theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của trường và thời gian còn lại của năm học 2019-2020 (Khung KHTG năm học ban hành kèm theo Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ GDĐT).

2.2. Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn về dạy học trực tuyến tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 388/SGDĐT-GDTrH ngày 31/3/2020 của Sở GDĐT (Kèm theo) để thực hiện.

a) Đối với việc chức dạy học qua internet: Tiếp tục sử dụng hệ thống hỗ trợ dạy và học trực tuyến E-Learning của VNPT Đắk Lắk (http://sgddaklak.lms.vnedu.vn/; đã tập huấn triển khai sử dụng ngày 17/02/2020) hoặc tuỳ theo điều kiện thực tế, có thể sử dụng các hình thức hỗ trợ dạy – học trực tuyến phù hợp khác, nhưng cần đảm bảo một số yêu cầu sau đây:

+ Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kĩ thuật, bài học, học liệu, quản lí, theo dõi tiến trình dạy học của giáo viên và học sinh,…(Từ lúc học sinh bắt đầu tham gia cho đến khi hoàn thành khóa học);

+ Không vi phạm bản quyền và không thu phí dịch vụ; tuyệt đối không được yêu cầu phụ huynh, học sinh đóng góp kinh phí dạy - học hoặc mua sắm các thiết bị phục vụ cho việc dạy - học. Đối với những gia đình học sinh chưa có kết nối Internet, chưa đủ điều kiện cho học sinh học qua các hệ thống trực tuyến hoặc các ứng dụng online khác thì tùy vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng phải xây dựng phương án với các hình thức phù hợp để GV thực hiện việc giao nhận bài và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

* Lưu ý:

- Trong quá trình sử dụng hệ thống hỗ trợ dạy và học trực tuyến E-Learning của VNPT Đắk Lắk (http://sgddaklak.lms.vnedu.vn/), nếu gặp khó khăn, các trường liên hệ trực tiếp theo số liên lạc: 889151696 (Ms. Giang) để được hỗ trợ. (Một số trường, như: THCS Việt Đức, 19/8, Giang Sơn; TH Nguyễn Du, Ea Tiêu, Ngô Gia Tự, Hoàng Hanh,…đã thực hiện khá tốt, nhưng còn nhiều trường Hiệu trưởng chưa quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện (bảng số liệu kèm theo)).

- Hiệu trưởng các trường cần tích cực sử dụng các hệ thống như: OMS (Email nội bộ); Vn.Edu; http://sgddaklak.lms.vnedu.vn;... hoặc thiết lập các nhóm tương tác trực tuyến khác (zalo, viber, telegram,…) để triển khai những công việc liên quan đến toàn thể CBQL, GV, NV và kết nối liên lạc với HS, CMHS của trường một cách kịp thời, hiệu quả.

b) Về dạy học trên truyền hình:

Tại tỉnh Đắk Lắk, Sở GDĐT đã phối hợp với đài truyền hình tỉnh thử nghiệm một số chuyên đề ôn tập cho học sinh khối lớp 12 (Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh). Hiện tại chưa có lịch phát sóng dành cho các môn học cấp TH, THCS. Vì vậy, các trường cần quán triệt để CBQL, GV theo dõi lịch phát sóng trên VTV hoặc các đài truyền hình địa phương khác để nghiên cứu, học tập và hỗ trợ học sinh, hoặc khuyến khích CBQL, GV có thể thực hiện việc ghi hình bài giảng và dựng các video để chia sẻ với đồng nghiệp,  học sinh tham khảo, học tập;…    

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, liên hệ với phụ trách chuyên môn của Phòng để phối hợp xử lí./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GDTrH, TH, Sở GDĐT;   (b/c)

- UBND huyện;

- Phòng KHTCDN, VNPT Đắk Lắk; (p/h)

- Lưu: LĐ, CV, VT.

TRƯỞNG PHÒNG

 

                              (Đã kí)

 

Trần Văn Hải

 

 

 

 

Trường THCS Ea Tiêu

data/17538405339278283470/tintuc/files/04.2020/THCS%20Ea%20Tieu.rar

Xem thêm...

Website đơn vị