THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tuần tháng 11 năm 2018

Ngày đăng : 29-10-2018

 

Tuần 45: (Áp dụng từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018)

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai
(05/11)
- 7h00: Chào cờ tại UBND huyện
- 7h15: Đọc báo tại cơ quan
- 8h00: Họp khối thi đua mầm non
- 13h30: Họp lãnh đạo + Ô.Đông
- Dự giờ phòng tránh bom mìn tại 04 trường THCS
- Theo lịch
- Theo quy định
- Theo GM
- Theo KH
- Ô.Tùng

Thứ ba (06/11)

- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Tham gia Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tại Phòng GD-ĐT Hội An
- Theo KH
- Bà Nương

Thứ tư (07/11)

- 14h00: Họp tại UBND huyện
- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Dự phòng tránh an toàn dưới nước tại Núi Thành
- Ô.Tuyển
- Theo KH
- Ô.Tùng

Thứ năm

(08/11)

- 7h30: Họp tại UBND xã Bình Minh
- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Thẩm định nông thôn mới tại xã Bình Triều
- Tổ chức vòng loại bóng chuyền học sinh THCS cụm số 2
- Theo GM
- Theo KH
- Ô.Lượm
- Ô.Tùng

Thứ sáu

(09/11)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Chiều: Công tác tại Hiệp Đức
- Theo quy định
- Theo KH
- Ô.Tuyển

Thứ bảy

(10/11)

 

 

Chủ nhật

(11/11)

 
 
 

 

Tuần 44: (Áp dụng từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018)

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai

(29/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2018
- 13h30: Tỉnh kiểm tra trường chuẩn Trường MG Bình Nguyên
- 13h30: Kiểm tra thư viện xuất sắc tại Trường TH Nguyễn Thành
- Đi học tại Tam Kỳ (05 ngày)
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
- Theo QĐ
- Theo QĐ
- Ô.Tiến, Ô.Đông, Ô.Tú, Bà Vinh

Thứ ba (30/10)

- 13h30: Làm việc với UBND xã Bình Nguyên
 
- 13h30: Tập huấn trường học kết nối tại Tam Kỳ
- Tham gia Đoàn kiểm tra chuyên ngành  của Sở GD-ĐT tại Phòng GD-ĐT Tam Kỳ (03 ngày)
- Tập huấn an toàn bơi cho giáo viên TPT Đội tại Trung tâm VH-TT huyện (03 ngày)
- Tập huấn ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng (03 ngày)
- Ô.Tuyển, Ô.Hà, Ô.Bốn
- Ô.Tú
- Bà Nương
 
- Ô.Quyền, Ô.Tùng
- Ô.Nguyên

Thứ tư (31/10)

- Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
- Tham gia đoàn khảo sát của Bộ GD-ĐT tại Trường TH Nguyễn Thành (03 ngày)
- Theo QĐ
- Ô.Tú

Thứ năm

(01/11)

- 7h30: Họp chi bộ Phòng GD-ĐT
- Hoàn thành đăng ký tên đề tài thi KHKT trực tuyến
- Kiểm tra một số đơn vị trường học
- Theo KH
- Ô.Nguyên
- Theo QĐ

Thứ sáu

(02/11)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- 13h30: Họp lãnh đạo
- 14h00: Thanh lý CSVC Trường MG Bình Nguyên
- 15h00: Thanh lý CSVC Trường THCS Lý Thường Kiệt
- Kiểm tra một số đơn vị trường học
- Theo quy định
- Bà Nương
- Theo KH
- Theo phân công
- Theo phân công
- Theo QĐ

Thứ bảy

(03/11)

 

 

Chủ nhật

(04/11)

 

 

 

Lịch công tác tháng 11/2018:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...

Website đơn vị